Takmičari i članovi karate kluba "Arena"

 

 

-Takmičari - 2010/2011

 

-Takmičari - 2011/2012

 

-Takmičari - 2013/2014

 

-Takmičari - 2015/2016

 

 

-Članovi